بدون عنوان

56.4
بدون عنوان

اطلاعات بیشتر

مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1392/11/21
گالریعمومی ، محبوب
دوربینEOS 60D
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسیقزوين
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت