غروب كوير

58.7
غروب كوير

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/02/09
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/100
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/02/05
محل عکاسیمصر
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت