عکاس-(2

52.5
عکاس-(2

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مردم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/02/09
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی2007/07/15
محل عکاسیتوکیو-ژاپن
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت