پریشان

52.7
پریشان

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

پرتره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/02/08
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/15
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت