احساس

51.6
احساس

اطلاعات بیشتر
کادر کجه عکسم خوب نيست ولي احساس قشنگه
دسته بندی

حيوانات


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1391/02/31
گالریعمومی ، محبوب
دوربینEOS 550D
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1391/02/31
محل عکاسی...
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت