سر گیجه!

53.9
سر گیجه!

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/05/04
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/05/02
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت