چنين گفت : يمبو سهنه

10.0
چنين گفت : يمبو سهنه

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مردم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/05/04
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/160
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسیاستاديوم نختي آبادان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت